Kvalitetstryck, Snabbt och Enkelt!
Ditt Pålitliga Tryckeri Online!
Skapa Intryck med Våra Trycksaker!
Billigt Tryck Online

INTEGRITETSPOLICY

Hos oss är sekretessen och integriteten kring våra kunders och besökares privata information av yttersta vikt. Nedan följer en beskrivning av hur vi samlar in, använder och hanterar informationen, inklusive personlig information, som du tillhandahåller oss och som genereras som en del av kontraktet som bildas när du beställer våra produkter och/eller tjänster. Catscreen AB är dataansvarig och ansvarig för hur behandling och hantering av personuppgifter utförs.

Insamlad / behandlad information

 • Företagsnamn
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Fakturaadress
 • Leveransadress
 • Postnummer
 • Stad
 • Land
 • Telefonnummer
 • E-postadress(er)
 • Organisationsnummer
 • IP-nummer
 • Personnummer (endast vid beställning av privatkund)
 • Eventuell data sparad i dina tryckoriginal eller andra filer du laddar upp eller skickar till oss.

Syften med behandlingen

Information som samlas in om dig hanteras i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) och svenska lagar för följande ändamål:

 • Uppfyllande av skyldigheter enligt gällande avtal för leverans av produkter och/eller tjänster.
 • Tillhandahållande av uppdateringar och information.
 • Utvärdering, utveckling och förbättring av våra produkter, tjänster och erbjudanden.
 • Administration och anpassning av ditt besök och tillgång till utvalda delar av våra onlinetjänster.
 • Leverans av direktmarknadsföringsmaterial.
 • Genomförande av marknadsföring och kundanalys.
 • Uppfyllande av lagliga skyldigheter.

Överföring av information

Vi kan dela information om dig med anställda, underleverantörer och andra företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra produkter och tjänster. Vi kan också använda och dela aggregerad information och statistik för att övervaka våra tjänster. Sådan aggregerad information innehåller inte information som kan användas för att identifiera någon specifik individ.

Skydd av personuppgifter och åtkomst

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att alla personuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst. Alla anställda som hanterar personuppgifter har ingått sekretessavtal.

Rättigheter avseende personuppgifter

Du har rätt att begära information om huruvida personuppgifter om dig behandlas och att få tillgång till dina personuppgifter samt annan relevant information. Du har också rätt till rättelse av felaktiga uppgifter, radering av personuppgifter och dataportabilitet. Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter och att lämna in klagomål hos tillsynsmyndigheten.

Avslutningsvis

Vi använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att avvisa cookies eller få aviseringar när cookies används.